ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดสถานที่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บุคลากรกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

แชร์ข่าวนี้