ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรสายสนับสนุน”

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 -18.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 25) 

 

บุคลากร

การอมรบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรสายสนับสนุน

 

บุคลากร

การอมรบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรสายสนับสนุน

     

          โดยในวันแรกของการอบรม (31 ธันวาคม 2563) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และได้มีบุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 15 คน โดยการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และบริการมีความหวังว่า จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น โดยผ่านคำศัพท์ง่ายๆ และบุคลากรกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่เขินอาย

 

แชร์ข่าวนี้